Regulament concurs Facebook și Instagram

§ 1. DISPOZIȚII GENERALE

1 Organizatorul Concursului (în continuare: „Concurs”) pe rețeaua de socializare Instagram și fondator al premiilor este La MakeUp Sp. z o.o., cu sediul în Varșovia, str. Domaniewska 37, ap. 17.6, 02-672 (în continuare: „Organizator”).

2. Concursul se va desfășura pe rețeaua de socializare Instagram, disponibilă la https://www.instagram.com/wwwmakeupmd/ și https://www.facebook.com/wwwmakeupmd/ în continuare: „Profil”).

3. Organizatorul declară că Concursul nu este sponsorizat sau susținut de rețeaua de socializare Facebook și Instagram.

4. Administratorul datelor personale furnizate de persoanele participante la Concurs este Organizatorul.

5. Furnizarea datelor cu caracter personal este opțională, dar este necesară pentru ca Participantul să poată participa la Concurs. Persoanele care furnizează datele au dreptul de a le accesa, modifica sau șterge.
 
6. Prezentul Regulament (denumit în continuare "Regulamentul") definește termenii și condițiile de desfășurare a concursului.
 
7. Supravegherea corectitudinii și desfășurării Concursului, adică furnizarea de informații despre Concurs și procesarea reclamațiilor, este exercitată de către angajații Organizatorului.
 

§ 2. PARTICIPANȚI LA CONCURS

1. Se pot înscrie la Concurs numai persoanele fizice majore („Participanţii”) care au capacitate juridică deplină, sunt utilizatori și au conturi active pe rețeaua de socializare Facebook și Instagram și au acceptat prezentul Regulament.

2.  Participantul declară că:
 
a. Este o persoană fizică cu capacitate juridică deplină;
 
b. S-a familiarizat cu conținutul prezentului Regulament și se înscrie de bunăvoie în Concurs;
 
c. Este de acord și acceptă termenii și condițiile Regulamentului, inclusiv conținutul referitor la procedura de ridicare a Premiului, și îl acceptă în totalitate, participarea la Concurs implicând automat acceptarea acestuia;
 
d. Se angajează să respecte prevederile Regulamentului, inclusiv regulile rețelei de socializare Facebook și Instagram;
 
e. Este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în scopul participării la Concurs;
 
f. Este un utilizator înregistrat al rețelei de socializare Facebook și Instagram;
 

3. Nu pot participa la Concurs angajații, colaboratorii Organizatorului și familiile acestora.


 § 3.  –  PREMIUL
 
1. Concursul are 1 PREMIU - pentru cei selectați în modul indicat la §6, alineat 2.
 
2. Premiul (denumit în continuare "Premiul") în cadrul Concursului este o trusă cosmetică MAKEUP.
 
3. Informațiile despre Premiu vor fi incluse în conținutul anunțului Concursului publicat pe Facebook și Instagram, pe profilul https://www.instagram.com/wwwmakeupmd/, https://www.facebook.com/wwwmakeupmd/ și pe site-ul Organizatorului www.makeup.md (Regulament).

4. Câştigătorul Premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiilor şi nici nu poate schimba caracteristicile premiului câştigat.

5. Câștigătorul poate renunța la Premiu, dar nu poate avea dreptul la un echivalent în numerar sau la orice alt premiu în schimb.


§ 4. LOCUL, ORA ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI
 
1. Concursul este disponibil sub forma unui anunț de concurs (denumit în continuare: "Postarea concursului") pe rețeaua de socializare Facebook și Instagram, pe profil începând cu data de 20.02.2023 și se desfășoară până la data de 26.02.2023.


§ 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CONCURS

1. Sarcina Participantului la Concurs este:

a. acceptarea prezentului Regulament și îndeplinirea cerințelor din Postarea concursului

b. urmărirea profilului nostru pe Facebook și Instagram


2. Informațiile despre Concurs vor fi disponibile pe Facebook și Instagram, pe profilul organizatorului.
 
3. Profilul Participantului pe Facebook și Instagram nu poate fi privat.


§ 6. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS ȘI RIDICAREA PREMIULUI
 
1. Accesul la Concurs este gratuit și necesită înregistrarea pe rețeaua de socializare Facebook și Instagram.
 
2. Participarea la Concurs este condiționată de acceptarea Regulamentului și de îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor descrise în § 5., alineat 1 din prezentul Regulament.
 
3. Acordarea Premiului este decisă de către Organizator prin analiza corectitudinii executării de către concurenți a sarcinilor descrise în § 5, alineat 1 din Regulament.
 
4. Organizatorul va desemna 1 câştigător.

5. Câştigătorul vor fi anunţat în comentariul de sub Postarea Concursului pe data de 27 februarie 2023.

 6. Condiția pentru primirea Premiului de către Participantul premiat este trimiterea unui mesaj privat în termen de 36 de ore de la anunțarea rezultatelor Concursului pe pagina de Facebook și Instagram cu următoarele date:

a. numele și prenumele
 
b. adresa poștală
 
c. numărul de telefon
 
d. adresa de e-mail.
 
7. Nerespectarea obligației de a trimite mesajul menționat la alin. 6, sau prin depășirea timpului de răspuns permis, sau prin trimiterea de date incorecte, Participantul își pierde dreptul la Premiu.
 
8. Premiul acordat în cadrul concursului va fi trimis participanților în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii de către Organizator a informațiilor menționate la punctul 6.
 
9. Premiile vor fi trimise din contul Organizatorului prin servicii de curierat la adresa indicată de Participant.

10. Premiul acordat nu pot fi schimbat în bani sau alte produse. Participantul premiat nu are dreptul de a modifica sau selecta anumite proprietăți ale Premiului.


§ 7. RESPONSABILITĂȚILE  ORGANIZATORULUI
 
1. Organizatorul nu este responsabil pentru exactitatea și veridicitatea datelor furnizate de Participanții la concurs, inclusiv pentru imposibilitatea de a înmâna premiile, din motive atribuibile Participantului, în special dacă Participantul nu a furnizat o adresă corectă de corespondență sau dacă datele furnizate sunt incomplete sau neactualizate.
 
2. Organizatorul declară că nu controlează și nu monitorizează conținutul postat de participanți din punct de vedere al credibilității și veridicității, sub rezerva acțiunilor legate de eliminarea încălcărilor Regulamentului sau a legilor general aplicabile.
 
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din Concurs Participanții ale căror acțiuni contravin legii sau Regulamentului și regulilor Instagram, în special Participanții care:
 
a) postează conținut care nu respectă legislația aplicabilă sau Regulile și Regulamentele disponibile pe Instagram (în special conținut ofensator, atât din punct de vedere textual, cât și grafic);
 
b) folosesc un cont/profil creat cu încălcarea regulilor Facebook și Instagram;
 
c) folosesc conturi/profile care nu respectă regulile Facebook și Instagram;
 
d) influențează într-un oarecare mod desfășurarea Concursului;
 
e) au conturi/profile fictive pe rețeaua de socializare Facebook și Instagram.
 
4. Organizatorul nu este responsabil pentru orice intervenție asupra legăturilor TIC, serverelor, interfețelor, browserelor și platformei Facebook și Instagram.
 
5. Organizatorul nu este responsabil pentru blocarea temporară sau permanentă a unei pagini sau aplicații pe site-ul Facebook și Instagram.


§ 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 
1. Datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator numai în scopul efectuării acțiunilor necesare pentru buna desfășurare a Concursului și pentru anunțarea listei câștigătorilor în secțiunea de comentarii din cadrul postării Concursului.
 
2. Datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs vor fi stocate de către Organizator doar pentru perioada necesară desfășurării Concursului și acordării premiilor Participanților premiați.
 
3. Participanții au dreptul de a monitoriza datele furnizate, de a le corecta și de a le șterge. Datele sunt furnizate în mod voluntar, înregistrarea pe rețeaua de socializare Instagram fiind necesară pentru participarea la Concurs.
 
4. În cazul ștergerii datelor, Participantul pierde posibilitatea de a participa la Concurs.


§ 9. DREPTURILE DE AUTOR
 
1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Concursului aparțin Organizatorului. Participarea la Concurs nu implică în niciun fel dobândirea de către Participanți a vreunui drept de proprietate intelectuală. Este interzisă încălcarea în orice mod a drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul Concursului, în special:
 
a) copierea, modificarea și transmiterea electronică sau distribuirea în orice alt mod a mecanismului de Concurs sau a oricărei părți a acestuia, precum și a lucrărilor individuale și a bazelor de date, fără acordul expres în scris al administratorului;
 
b) utilizarea Concursului într-un mod incompatibil cu Regulamentul sau cu reglementările general aplicabile.
 
2. Fotografiile atașate la înscrierea în Concurs nu vor fi folosite în niciun fel de către Organizator.


§ 10. RECLAMAȚII ȘI RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR

 
1. Eventualele reclamații cu privire la modul de desfășurare a Concursului trebuie să fie făcute de către Participanți în scris în timpul desfășurării Concursului, dar nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data eliberării Premiului.
 
2. Reclamația depusă după expirarea termenului limită nu produce efecte juridice.
 
3. Reclamația scrisă trebuie să conțină numele, prenumele și adresa exactă a Participantului, precum și o descriere detaliată și o justificare a acesteia.
 
4. Reclamația trebuie trimisă prin scrisoare recomandată la adresa Organizatorului cu mențiunea "Concurs pe Facebook și Instagram 20.02.2023 - 26.02.2023".
 
5. Reclamațiile vor fi examinate în scris în termen de 30 de zile.
 

§ 11. DISPOZIȚII FINALE

1. Prezentul Regulament intră în aplicare la 20.02.2023 și rămâne în vigoare până la 26.02.2023.
 
2. În situațiile care nu sunt prevăzute de prezentul Regulament, se aplică dispozițiile Codului Civil și alte dispoziții legale.
 
3. Litigiile legate de și care decurg din Concurs vor fi soluționate de o instanță de drept comun cu jurisdicție la sediul social al Organizatorului.
 
4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulile concursului pe durata acestuia. Informațiile despre modificări vor fi postate pe profilul organizatorului și pe site-ul oficial al organizatorului: www.makeup.md.
 
Regulamentul Concursului este disponibil pe site-ul oficial al organizatorului: www.makeup.md

Logare

Setați o nouă parolă

Noi vă sunăm înapoi!